Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 04.02.2022

2022-02-04 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
04.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 04.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

429 358

10,47

4 493 512,07

XHEL

342 930

10,48

3 593 940,69

CEUX

345 822

10,48

3 622 928,57

AQEU

52 324

10,48

548 566,70

TQEX

16 873

10,46

176 451,16

XCSE

52 197

10,48

546 966,28

Summa

1 239 504

10,47

12 982 365,47

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4625 och DKK till EUR 7,4444
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 25 695 339 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents