Nordea Bank Abp tillkännager ECB:s godkännande av ansökan om aktieåterköp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-02-08 21:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
8 februari 2022 kl. 22.00 EET

Nordea Bank Abp har erhållit godkännande från Europeiska centralbanken (ECB) avseende ytterligare återköp av aktier till ett värde av 1,0 md euro. Ett uppföljande återköpsprogram väntas påbörjas när det inledande återköpsprogrammet har avslutats.

Nordeas ansökan om ytterligare återköp av egna aktier upp till ett värde av 1,0 md euro godkändes av ECB den 8 februari 2022. Det inledande återköpsprogrammet, som påbörjades den 22 oktober 2021, fortlöper och väntas avslutas under första kvartalet 2022 och senast den 30 april 2022. Nordea räknar med att påbörja ett uppföljande återköpsprogram på upp till 1,0 md euro efter det inledande programmet har avslutats.

Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy som innefattar att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till nytta för alla aktieägare. Det nya godkännandet från ECB utgör ett viktigt steg på vägen mot att integrera aktieåterköp i Nordeas kapitalhanteringsrutiner.

Om det uppföljande återköpsprogrammet hade varit på plats den 31 december 2021, skulle det ha inneburit en minskning av koncernens kärnprimärkapitalrelation med omkring 65 punkter.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com


Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 22.00 EET den 8 februari 2022.

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.