Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.02.2022

2022-02-09 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

338 786

10,81

3 661 100,67

XHEL

252 829

10,80

2 730 856,59

CEUX

335 526

10,80

3 624 649,99

AQEU

35 866

10,81

387 779,06

TQEX

19 178

10,82

207 414,32

XCSE

43 996

10,80

475 056,08

Summa

1 026 181

10,80

11 086 856,71

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4062 och DKK till EUR 7,4433
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 29 462 205 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents