Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 10.02.2022

2022-02-10 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
10.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 10.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

344 664

10,65

3 670 565,85

XHEL

265 182

10,70

2 837 394,36

CEUX

353 812

10,67

3 773 843,13

AQEU

34 953

10,67

372 950,94

TQEX

22 281

10,65

237 339,62

XCSE

50 961

10,71

545 680,28

Summa

1 071 853

10,67

11 437 774,18

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5596 och DKK till EUR 7,4381
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 30 534 058 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents