Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 11.02.2022

2022-02-11 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
11.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 11.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

949 598

10,53

10 003 245,54

XHEL

680 712

10,51

7 156 189,11

CEUX

904 527

10,52

9 518 893,00

AQEU

89 738

10,53

945 081,08

TQEX

22 957

10,55

242 110,55

XCSE

94 290

10,51

990 924,60

Summa

2 741 822

10,52

28 856 443,89

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5631 och DKK till EUR 7,4394
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 33 275 880 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents