Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 14.02.2022

2022-02-14 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
14.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 14.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 424 950

10,27

14 627 271,57

XHEL

1 284 991

10,25

13 172 956,74

CEUX

1 423 873

10,26

14 607 702,50

AQEU

143 992

10,25

1 476 245,65

TQEX

41 438

10,25

424 630,78

XCSE

178 579

10,25

1 829 778,44

Summa

4 497 823

10,26

46 138 585,68

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,6057 och DKK till EUR 7,4418
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 37 773 703 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents