Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.02.2022

2022-02-17 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

828 127

10,18

8 431 946,06

XHEL

890 502

10,22

9 101 286,64

CEUX

903 389

10,20

9 214 347,40

AQEU

81 428

10,19

829 880,41

TQEX

22 976

10,20

234 296,44

XCSE

139 996

10,23

1 432 527,19

Summa

2 866 418

10,20

29 244 284,13

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,6437 och DKK till EUR 7,4393
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 44 685 210 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents