Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 18.02.2022

2022-02-18 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
18.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

557 416

10,32

5 754 321,52

XHEL

399 617

10,33

4 127 284,34

CEUX

470 299

10,32

4 852 133,46

AQEU

37 428

10,31

385 723,11

TQEX

23 897

10,33

246 829,32

XCSE

58 193

10,32

600 817,53

Summa

1 546 850

10,32

15 967 109,29

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5910 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 46 232 060 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents