Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 21.02.2022

2022-02-21 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
21.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 21.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 254 856

10,16

12 752 121,18

XHEL

967 332

10,17

9 840 765,17

CEUX

1 060 733

10,16

10 781 662,41

AQEU

91 406

10,17

929 771,51

TQEX

33 886

10,16

344 285,44

XCSE

152 786

10,17

1 553 833,62

Summa

3 560 999

10,17

36 202 439,33

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,6492 och DKK till EUR 7,4400
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 941 397 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents