Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.02.2022

2022-02-25 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

758 755

9,83

7 457 349,27

XHEL

625 556

9,91

6 202 200,07

CEUX

668 446

9,86

6 590 466,55

AQEU

50 712

9,87

500 439,54

TQEX

34 161

9,81

335 184,33

XCSE

77 726

9,89

768 863,17

Summa

2 215 356

9,87

21 854 502,93

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,7344 och DKK till EUR 7,4423
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 23 246 476 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents