Nordea har publicerat sin rapportering för 2021, inklusive hållbarhetsredovisning

Ordinarie bolagsstämma | 2022-03-02 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse
2 mars 2022, kl. 9.00 EET

Nordea har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. För 2021 ingår, för första gången, hållbarhetsredovisningen i Nordeas årsredovisning, och därför publiceras inte längre någon separat hållbarhetsredovisning. Nordea har idag även publicerat sin ersättningsrapport för styrande organ för 2021.

Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och ersättningsrapporten för styrande organ kan hämtas på nordea.com. Nordea har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Auktoriserade revisorer på PricewaterhouseCoopers Oy har överlämnat en oberoende revisionsrapport rörande Nordeas ESEF-bokslut på svenska i enlighet med ISAE 3000 (reviderad).

Dokument:

Styrelsen har föreslagit att den ordinarie bolagsstämman 2022 genom ett rådgivande beslut fastställer ersättningsrapporten för styrande organ 2021.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 530 080 11
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.00 EET den 2 mars 2022.

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents