Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.03.2022

2022-03-17 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.03.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.03.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

351 646

10,07

3 541 414,50

XHEL

307 530

10,07

3 096 827,10

CEUX

267 696

10,06

2 692 852,45

AQEU

20 884

10,09

210 704,33

TQEX

17 257

10,04

173 323,32

XCSE

43 011

10,08

433 457,25

Summa

1 008 024

10,07

10 148 578,95

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4277 och DKK till EUR 7,4438
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 34 681 840 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents