Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 18.03.2022

2022-03-18 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
18.03.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.03.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

358 809

10,16

3 644 802,02

XHEL

332 254

10,16

3 375 202,26

CEUX

239 628

10,16

2 433 982,49

AQEU

17 634

10,16

179 179,04

TQEX

16 665

10,16

169 233,34

XCSE

42 994

10,16

436 679,93

Summa

1 007 984

10,16

10 239 079,08

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4254 och DKK till EUR 7,4411
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 3 024 008 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents