Nordea förvärvar Topdanmark Livsforsikring

Pressmeddelande | 2022-03-18 07:01

Nordea har träffat avtal med Topdanmark Forsikring (”Topdanmark”) om att förvärva Topdanmarks liv-och pensionsverksamhet* (”Topdanmark Livsforsikring”). Genom förvärvet kompletterar Nordea sitt utbud av liv- och pensionsprodukter i Norden och trappar upp sina strategiska ambitioner på sparandeområdet.

Förvärvet av Topdanmark Livsforsikring är i linje med Nordeas strategiska plan att växa inom lönsamma affärssegment och skapa skalfördelar i sparandeverksamheten. Det stärker Nordeas erbjudande till privatkunder inom liv- och pensionssegmentet i Danmark, som är den näst största liv- och pensionsmarknaden i Norden.

Topdanmark Life är ett liv- och pensionsbolag i Danmark, som hade ett förvaltat kapital på omkring 12 md euro vid utgången av 2021 och har cirka 225 000 kunder.

”Vi är glada över att kunna presentera detta förvärv. Topdanmark Livsforsikring passar väl in i strategin och stärker vår position på den danska marknaden för privatsparande. Vi är väl bekanta med Topdanmark genom vårt befintliga samarbete inom sakförsäkringar och vi ser fram emot att utveckla Topdanmark Livsforsikrings verksamhet i Nordea”, säger Snorre Storset, chef för Asset & Wealth Management i Nordea.

”Det här kommer att gynna våra danska kunder som kan dra nytta av vårt marknadsledande erbjudande inom banktjänster och sparande. Nordeas kunder kommer att få tillgång till Topdanmark Livsforsikrings produkter genom våra förstklassiga digitala plattformar och omfattande kontorsnät”, fortsätter han.

Topdanmark Livsforsikring kommer att integreras i Nordea och drivas under Nordeas varumärke.

”Under många år har vi haft en fördel genom att kunna erbjuda både skade- och livförsäkringar i Topdanmarkkoncernen, vilket har gynnat både våra kunder och aktieägare. Nordea har de förutsättningar och ambitioner som krävs för att driva och vidareutveckla Topdanmark Livsforsikring. Vi ska fortsätta att sälja livförsäkringslösningar, med den skillnaden att de i fortsättningen kommer från Nordea. Vi ser fram emot att stärka det täta strategiska partnersamarbetet mellan Nordea och Topdanmark”, säger Peter Hermann, vd för Topdanmark.

Den avtalade köpeskillingen för Topdanmark Livsforsikring uppgår till omkring 270 mn euro, efter att en utdelning betalats ut till Topdanmark före förvärvets slutförande, motsvarande ett uppskattat p/e-tal på omkring 13 baserat på resultatprognosen för 2022. Köpeskillingen kommer att justeras baserat på det ackumulerade resultatet fram till och med slutförandet. Förvärvet väntas absorbera upp till 2 punkter av kärnprimärkapitalet och kommer att innebära en liten ökning av Nordeakoncernens vinst per aktie och avkastning på eget kapital.

Transaktionen förutsätter godkännande från berörda myndigheter och väntas slutföras under andra halvåret 2022.

Om Topdanmark Livsforsikring:

  • Danmarks femte största kommersiella livförsäkringsbolag som erbjuder tjänstepensioner med därtill hörande försäkringsprodukter gentemot individer samt små och medelstora företag.
  • Det förvaltade kapitalet utgörs av omkring 75 procent fondförsäkringar och 25 procent vinstutdelande produkter.
  • Antalet anställda i Topdanmark Livsforsikring beräknas vara omkring 300 vid förvärvets slutförande.

*Nordea Life Holding AB kommer att förvärva 100 procent av aktierna i Topdanmark Liv Holding A/S.


För ytterligare information:

Group Communication, + 358 10  416 8023 eller press [at] nordea.com

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden