Rejäl omsvängning: Fler tror på stigande boräntor

Pressmeddelande | 2022-03-18 07:15

Andelen bostadsägare som räknar med stigande boräntor det kommande året har ökat kraftigt jämfört med i höstas. Och nära hälften uppger att de skulle behöva agera om kostnaden för bolåneräntan fördubblades. Samtidigt tror färre på stigande bostadspriser.

Det är en viss pessimism som breder ut sig, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. 

Drygt sju av tio bostadsägare tror på stigande boräntor det kommande året. Det är en markant skillnad från i höstas då en fjärdedel trodde det. 

– Det är bra att vi inser att boräntorna kan komma stiga då en realistisk syn gör att vi slipper obehagliga ekonomiska överraskningar. Färska prognoser pekar mot att farhågorna om stigande boräntor mycket väl kan komma att besannas. Detta som en effekt av att inflationen nu är hög, säger Ingela Gabrielsson.

Samtidigt tror färre nu på stigande bostadspriser det kommande året – 38 procent jämfört med 45 procent i höstas och fler tror på sjunkande bostadspriser.

– En viss pessimism i synen på bostadsmarknaden breder ut sig i spåren av världsläget, samt i kombination med att allt fler räknar med stigande boräntor, säger Ingela Gabrielsson. 

Om kostnaden för boräntan skulle fördubblas inom två år uppger nära hälften av hushållen att de skulle behöva agera. En fjärdedel behöver minska på onödig vardagskonsumtion och 17 procent uppger att de behöver dra ned på sparandet. Att dra ner på aktiviteter för hushållet, minska frivillig amortering och att binda hela eller delar av bolånet är också åtgärder som kommer högt. Unga, 1829 år, anger i högre grad än snittet att de kommer att avvakta med köp av större eller dyrare bostad.

– Nu är det viktigt med en buffert för att skapa ekonomisk trygghet. Hushållen bör också se över sina boräntor och utgå från sin individuella situation. Kanske kan det vara läge att binda åtminstone delar av sina boräntor då vi med säkerhet inte kan veta vilken nivå boräntorna ligger på om två år, säger Ingela Gabrielsson.

Bostadsmarknaden oroar på flera plan. Undersökningen visar att sex av tio föräldrar sparar till sina barns första bostad. Bland de föräldrar som inte sparar uppger en femtedel att de inte har råd och en fjärdedel räknar med att det löser sig med tiden.

– Det är såklart bra att många föräldrar sparar till sina barn. Men samtidigt har en barnfamilj olika ekonomiska behov och man ska inte låta sig stressas av en framtida bostadsmarknad. Det är viktigt att ha överblick över sina ekonomiska behov både nu och senare. Föräldrarna bör också kunna spara till sig själva, till exempel till pensionen, säger Ingela Gabrielsson.


Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd den 2–15 februari 2022, samt att frågorna om bostadsräntornas och bostadsprisernas utveckling det kommande året ställdes igen under perioden 2–5 mars 2022. Undersökningen genomfördes bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77

Mikaela Grönlund, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Pressmeddelanden