Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.04.2022

2022-04-01 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
01.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

424 382

9,54

4 049 779,36

XHEL

352 962

9,53

3 362 280,72

CEUX

234 509

9,54

2 237 584,46

AQEU

30 600

9,54

292 054,90

TQEX

10 140

9,54

96 708,03

XCSE

51 400

9,52

489 506,14

Summa

1 103 993

9,54

10 527 913,61

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3311 och DKK till EUR 7,4385
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 552 734 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents