Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 04.04.2022

2022-04-04 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
04.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 04.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

331 413

9,55

3 165 556,49

XHEL

341 771

9,53

3 257 282,69

CEUX

260 987

9,54

2 490 716,56

AQEU

39 622

9,55

378 455,58

TQEX

11 539

9,55

110 190,14

XCSE

39 851

9,53

379 654,67

Summa

1 025 183

9,54

9 781 856,13

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3372 och DKK till EUR 7,4383
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 577 917 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents