Förändringar i Nordea Bank Abp:s innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-04-05 17:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
5 april 2022, kl. 18.00 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag överlåtit totalt 1 036 582 egna aktier, som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 24 mars 2022 har Nordea överlåtit 1 036 582 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Efter överlåtelsen innehar Nordea 12 577 917 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 40 575 9178
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.00 EET den 5 april 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.