Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.04.2022

2022-04-05 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

324 111

9,63

3 122 628,23

XHEL

238 743

9,60

2 292 863,90

CEUX

252 529

9,63

2 431 130,45

AQEU

23 337

9,62

224 596,08

TQEX

11 540

9,63

111 077,36

XCSE

36 396

9,60

349 546,74

Summa

886 656

9,62

8 531 842,76

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2640 och DKK till EUR 7,4379
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 13 464 573 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents