Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 12.04.2022

2022-04-12 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
12.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 12.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

670 977

9,54

6 399 671,28

XHEL

564 307

9,51

5 367 575,32

CEUX

452 618

9,53

4 313 615,11

AQEU

44 057

9,51

418 958,01

TQEX

10 278

9,50

97 644,21

XCSE

77 402

9,51

735 960,54

Summa

1 819 639

9,53

17 333 424,47

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2973 och DKK till EUR 7,4381
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 19 422 791 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents