Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 19.04.2022

2022-04-19 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
19.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 19.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

497 314

9,56

4 754 074,02

XHEL

282 948

9,54

2 699 776,64

CEUX

279 849

9,56

2 674 965,87

AQEU

26 343

9,53

250 975,81

TQEX

19 986

9,59

191 662,31

XCSE

66 725

9,55

637 109,13

Summa

1 173 165

9,55

11 208 563,78

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3308 och DKK till EUR 7,4396
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 22 319 547 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents