Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.04.2022

2022-04-22 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
22.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

224 539

9,83

2 207 567,66

XHEL

250 417

9,81

2 457 392,10

CEUX

211 409

9,82

2 075 581,93

AQEU

26 769

9,82

262 843,59

TQEX

44 573

9,81

437 268,23

XCSE

33 775

9,82

331 727,88

Summa

791 482

9,82

7 772 381,39

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2752 och DKK till EUR 7,4391
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 698 814 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents