Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-04-22 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
22 april 2022, kl. 9.15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag ogiltigförklarat 21 558 763 egna aktier, som innehafts för kapitaloptimeringsändamål och förvärvats genom aktieåterköp, i enlighet med styrelsens beslut.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 22 april 2022. Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 838 758 570 och det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna till 3 838 758 570.

Nordea innehar 1 907 332 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 22 april 2022.

 

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.