Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.04.2022

2022-04-25 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

637 304

9,58

6 105 902,95

XHEL

647 820

9,60

6 221 274,59

CEUX

487 562

9,59

4 676 817,69

AQEU

48 885

9,59

468 898,11

TQEX

36 612

9,58

350 695,33

XCSE

93 563

9,61

899 210,43

Summa

1 951 746

9,59

18 722 799,11

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3770 och DKK till EUR 7,4394
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 4 650 560 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents