Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 26.04.2022

2022-04-26 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
26.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 26.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

315 533

9,69

3 056 190,88

XHEL

216 221

9,69

2 094 943,65

CEUX

238 888

9,68

2 313 159,23

AQEU

22 346

9,69

216 441,07

TQEX

27 474

9,69

266 211,14

XCSE

34 946

9,70

339 070,89

Summa

855 408

9,69

8 286 016,85

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4158 och DKK till EUR 7,4402
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 5 505 968 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents