Nordea återköper aktier i accelererat bookbuilding-förfarande

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-04-29 12:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
29 april 2022, kl. 13.00 EET

Nordea Bank Abp har via sin mäklare Morgan Stanley Europe SE återköpt 40 miljoner egna aktier (FI4000297767) i det accelererade bookbuilding-förfarande som först tillkännagavs av Sampo Abp den 28 april 2022. Nordeas mäklare genomförde återköpet av aktierna för Nordeas räkning som en del av de aktieåterköp som inleddes den 16 mars 2022. Priset per aktie var 9,20 euro och det totala anskaffningspriset uppgick till cirka 368 miljoner euro.

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 miljoner euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Aktierna återköps på annat sätt än i proportion till bolagets aktieägares befintliga innehav (riktade återköp) genom offentlig handel eller icke-offentlig handel.

Efter den redovisade transaktionen innehar Nordea 48 266 831 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13.00 EET den 29 april 2022.

  
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.