Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Hester

Ledningens transaktioner | 2022-05-02 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
2 maj 2022, kl. 09.00 EET

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Anmälningsskyldig
Namn: HESTER, STEPHEN
Befattning: STYRELSELEDAMOT
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 13747/9/12

Transaktionsdatum: 2022-04-29
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 20 163 Enhetspris: 9,56650 EUR

(2): Volym: 12 146 Enhetspris: 9,56650 EUR

(3): Volym: 10 034 Enhetspris: 9,56650 EUR

(4): Volym: 10 683 Enhetspris: 9,56650 EUR

(5): Volym: 611  Enhetspris: 9,56800 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(5): Volym: 53 637 Viktat snittpris: 9,56652 EUR

Transaktionsdatum: 2022-04-29
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 623 Enhetspris: 9,56400 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(1): Volym: 623 Viktat snittpris: 9,56400 EUR

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Chief Communicator, +358 50 61749

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.00 EET den 2 maj 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.