Rättelse av ESEF-versionen av Nordeas årsredovisning i rapporteringen för 2021

Ordinarie bolagsstämma | 2022-05-05 16:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse
5 maj 2022, kl. 17.00 EET

Nordea publicerade den 2 mars 2022 sin årsredovisning för 2021 på svenska i enlighet med det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF). Den publicerade ESEF-filen innehöll vissa tekniska fel och öppnades inte korrekt i alla filläsare. ESEF-filen har nu rättats och kan hämtas på nordea.com. Den bifogas också detta meddelande.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 530 080 11
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 5 maj 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents