Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.05.2022

2022-05-06 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

684 380

9,24

6 325 628,53

XHEL

534 619

9,26

4 949 823,47

CEUX

452 572

9,25

4 188 007,39

AQEU

30 978

9,26

286 804,72

TQEX

35 390

9,23

326 712,52

XCSE

69 815

9,28

647 747,50

Summa

1 807 754

9,25

16 724 724,13

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5007 och DKK till EUR 7,4395
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 3 865 771 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents