Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.05.2022

2022-05-09 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 503 529

8,89

13 359 662,21

XHEL

1 356 088

8,91

12 076 506,08

CEUX

1 177 991

8,89

10 474 787,20

AQEU

85 106

8,89

756 824,65

TQEX

25 976

8,91

231 546,58

XCSE

180 436

8,92

1 609 819,63

Summa

4 329 126

8,90

38 509 146,35

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5903 och DKK till EUR 7,4378
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 194 897 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents