Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 10.05.2022

2022-05-10 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
10.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 10.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 521 517

8,86

13 475 062,72

XHEL

211 126

8,85

1 867 409,47

CEUX

541 511

8,86

4 795 489,07

AQEU

24 644

8,84

217 910,86

TQEX

52 830

8,85

467 440,74

XCSE

30 194

8,86

267 451,77

Summa

2 381 822

8,85

21 090 764,63

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5968 och DKK till EUR 7,4384
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 10 576 719 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents