Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.05.2022

2022-05-17 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

108 982

9,40

1 024 417,04

XHEL

99 348

9,41

934 447,42

CEUX

253 046

9,40

2 379 280,02

AQEU

19 944

9,41

187 585,51

TQEX

27 204

9,39

255 573,87

XCSE

22 745

9,41

214 074,80

Summa

531 269

9,40

4 995 378,65

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4513 och DKK till EUR 7,4412
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 13 597 249 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents