Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

2022-05-20 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
20.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

121 209

9,37

1 135 652,28

XHEL

99 800

9,37

934 986,28

CEUX

230 362

9,36

2 157 183,33

AQEU

29 971

9,37

280 778,26

TQEX

27 287

9,37

255 571,03

XCSE

22 706

9,37

212 710,65

Summa

531 335

9,37

4 976 881,82

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4932 och DKK till EUR 7,4411
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 15 202 460 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents