Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.06.2022

2022-06-01 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
01.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

109 678

9,51

1 042 592,63

XHEL

110 952

9,51

1 054 976,00

CEUX

236 446

9,51

2 247 763,59

AQEU

29 416

9,51

279 735,31

TQEX

23 253

9,52

221 398,30

XCSE

25 802

9,51

245 446,26

Summa

535 547

9,51

5 091 912,09

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4775 och DKK till EUR 7,4389
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 18 909 699 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents