Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.06.2022

2022-06-03 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

171 404

9,35

1 603 433,73

XHEL

276 712

9,37

2 592 404,04

CEUX

329 692

9,36

3 084 918,45

AQEU

27 967

9,36

261 867,71

TQEX

24 487

9,36

229 138,44

XCSE

44 260

9,37

414 677,19

Summa

874 522

9,36

8 186 439,56

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4597 och DKK till EUR 7,4388
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 20 483 480 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents