Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.06.2022

2022-06-07 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

111 681

9,42

1 052 044,31

XHEL

521 805

9,41

4 908 202,19

CEUX

451 370

9,41

4 248 363,93

AQEU

38 080

9,41

358 384,46

TQEX

36 520

9,42

343 873,00

XCSE

30 501

9,40

286 816,25

Summa

1 189 957

9,41

11 197 684,14

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4784 och DKK till EUR 7,4391
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 21 904 969 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents