Nordea slutför uppföljande aktieåterköp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-06-15 13:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
15 juni 2022, kl. 14.00 EET

Nordea har nu slutfört sina uppföljande aktieåterköp som tillkännagavs i mars 2022. Under perioden 16 mars 2022 till 14 juni 2022 återköpte Nordea 107 254 529 egna aktier (FI4000297767) till ett genomsnittligt pris per aktie på 9,33 euro. Nordea för en dialog med Europeiska centralbanken om ytterligare eventuella aktieåterköp under andra halvåret.

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea återköp av aktier till ett värde av upp till 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021. Syftet med aktieåterköp är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till aktieägarna genom att minska Nordeas kapital.

Nordea återköpte aktierna på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktade återköp) genom offentlig handel och icke-offentlig handel. De återköpta aktierna ogiltigförklarades månadsvis.

Återköpen minskade bolagets fria egna kapital med 1 002 mn euro. Nordea innehar nu 36 451 989 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 14.00 EET den 15 juni 2022.