Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-08-23 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
23 augusti 2022, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 17 520 108 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 735 542 696. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 735 542 696.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 23 augusti 2022.

Företaget innehar 2 927 860 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 23 augusti 2022.
 

 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.