Nordea tas med i prestigefyllda EURO STOXX 50-indexet

Pressmeddelande | 2022-09-02 09:30

Nordea kommer att ingå i EURO STOXX 50-indexet efter den årliga genomgången av STOXX olika index över ledande företag. EURO STOXX 50-indexet listar sektorledande företag och innefattar euroområdets 50 största börsnoterade företag sett till börsvärde, vars aktier handlas fritt. Nordea rankas som indexets tredje största bank. Att Nordea nu inkluderas i indexet visar också att vi framgångsrikt implementerat den strategi som vi presenterade 2019 och att vi markant förbättrat det finansiella resultatet, vilket bidragit till Nordeaaktiens starka utveckling.

Sedan 2019 har Nordea skapat betydande värde för aktieägarna genom att införa en reviderad strategi med fokus på de nordiska marknaderna, kraftigt förbättra det finansiella resultatet och lönsamheten samt minska risknivån i banken. Det har vi gjort genom att fastställa tydliga mål och prioriteringar, fokusera på att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Genom att förenkla organisationsstrukturen, skapa tydligare roller, huvudansvar och uppdragsansvar har Nordea uppnått de mål och huvudprioriteringar som vi fastställde 2019. Resultatet har också avspeglats i utvecklingen av Nordeaaktien, som under de senaste tre åren har överträffat STOXX Europe 600 Banks-indexet med 65 procent och gett en totalavkastning på 90 procent.

Under Nordeas kapitalmarknadsdag i februari 2022 höjde vi våra ambitioner ytterligare med en uppdaterad affärsplan och nya finansiella mål för 2025. Fram till och med 2025 består våra huvudprioriteringar i att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi fortsätter att hålla vad vi lovar och skapa värde för Nordeas aktieägare genom att leverera marknadsledande resultat och betydande utdelningar till aktieägarna.

”Jag är mycket glad över att Nordea nu ingår i euroområdets mest prestigefyllda index, tillsammans med många andra ledande varumärken. Det här är en viktig milstolpe och ett erkännande av allt vårt hårda arbete de senaste åren. Framöver kommer vi att höja ambitionsnivån för vårt finansiella resultat ytterligare, fokusera på att skapa de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler – och skapa ännu större värde för våra kunder, aktieägare och samhället i stort”, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

EURO STOXX 50-indexet fungerar även som jämförelseindex för ett brett utbud av finansiella instrument såsom börsnoterade fonder (ETF:er), terminer, optioner och andra placeringsprodukter världen över. Nordeas inkludering i indexet kan därmed innebära ökad likviditet för Nordeaaktien.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden