Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 12.09.2022

2022-09-12 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
12.09.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 12.09.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

171 598

9,71

1 666 542,62

CEUX

189 500

9,72

1 842 175,65

TQEX

26 100

9,72

 253 792,19

XSTO

192 354

9,73

 1 872 199,20

XCSE

18 606

9,71

 180 623,90

Summa

598 158

9,72

5 815 333,57

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,6134 och DKK till EUR 7,4361
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 20 295 160 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents