Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-10-19 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
19 oktober 2022, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 25 778 978 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 688 464 304. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 688 464 304.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 19 oktober 2022.

Företaget innehar 2 332 072 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 19 oktober 2022.