Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.11.2022

2022-11-17 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.11.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.11.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

271 731

9,80

2 663 154,01

CEUX

289 488

9,77

2 829 596,72

TQEX

34 357

9,76

 335 389,22

XSTO

271 454

9,75

 2 646 582,79

XCSE

30 441

9,81

 298 596,51

Summa

897 471

9,78

8 773 319,25

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,0076 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 728 640 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents