Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 28.11.2022

2022-11-28 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
28.11.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 28.11.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

314 446

 10,01

3 148 830,80

CEUX

310 112

 10,00

3 101 550,96

TQEX

44 645

 10,00

 446 325,24

XSTO

295 241

 9,99

2 949 411,21

XCSE

35 556

 10,02

 356 175,87

Summa

1 000 000

 10,00

10 002 294,08

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8988 och DKK till EUR 7,4360
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 7 421 876 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents