Nordea slutför förvärvet av Topdanmark Livsforsikring

Pressmeddelande | 2022-12-01 15:26

Nordea har idag, efter att alla tillsynsmyndigheter gett sitt godkännande, slutfört förvärvet av Topdanmark Forsikrings liv- och pensionsverksamhet (”Topdanmark Livsforsikring”).

Förvärvet tillkännagavs den 18 mars 2022 och förutsatte sedvanligt godkännande från berörda myndigheter. Vi har nu erhållit dessa godkännanden och Topdanmark Livsforsikring blir därmed en del av Nordea från och med idag.

Förvärvet passar mycket väl in i Nordeas strategi och stärker vår position på den danska marknaden för privatsparande. Topdanmark Livsforsikrings verksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas under namnet Nordea Pension.  

”Vi är mycket glada över att förvärvet nu är slutfört och vill hälsa våra nya kollegor och kunder varmt välkomna till Nordea. Nu fortsätter arbetet med att skapa ännu bättre kundupplevelser och att erbjuda Nordeas danska kunder ett stärkt fokus på deras privatekonomi genom livets alla skeden – från det första sparandet till pensionen. Samtidig kan våra nya kunder dra nytta av Nordeas förstklassiga digitala plattformar och omfattande kontorsnät”, säger Snorre Storset, chef för Asset & Wealth Management i Nordea.

Den avtalade köpeskillingen för Topdanmark Livsforsikring uppgår till omkring 283 mn euro efter att en utdelning betalats ut till Topdanmark Forsikring före förvärvets slutförande. Förvärvet väntas absorbera upp till 2 punkter av kärnprimärkapitalet och kommer att innebära en liten ökning av Nordeakoncernens vinst per aktie och avkastning på eget kapital från och med 2023.

 

Om Topdanmark Livsforsikring:

  • Danmarks femte största kommersiella livförsäkringsbolag som erbjuder tjänstepensioner (med därtill hörande försäkringsprodukter) gentemot privatpersoner samt små och medelstora företag.
  • Det förvaltade kapitalet uppgår till omkring 10,6 md euro. 
  • Omkring 75 procent av det förvaltade kapitalet utgörs av fondförsäkringar och 25 procent av vinstutdelande produkter.
  • Topdanmark Livsforsikring har runt 225 000 kunder.
  • Antalet anställda uppgår till omkring 325.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

 

Pressmeddelanden