Nordea Bank Abp, flaggningsanmälan: Goldman Sachs Group, Inc:s innehav underskrider flaggningsgränsen på 5 procent

Flaggningsanmälan | 2022-12-20 12:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
20 december 2022, kl. 13.30 EET

Nordea Bank Abp mottog den 19 december en anmälan enligt vilken Goldman Sachs Group, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp har underskridit flaggningsgränsen på 5 procent. Anmälan gjordes i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) och flaggningsgränsen underskreds den 16 december 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 675 904 202.

Samlade innehav enligt anmälan för Goldman Sachs Group, Inc samt företag och fonder under dess kontroll:

 

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel (A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen underskreds, nåddes eller överskreds

0,85 %

4,20 %

5,06 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

0,74 %

6,19 %

6,93 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen överskreds, nåddes eller underskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och röster

Andel aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI4000297767

 

28 057 266

 

0,76 %

US65558R1095

 

3 363 129

 

0,09 %

DELSUMMA A

31 420 395

 

0,85 %

 

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallodag

Utövande-/
konverteringsperiod

Fysisk eller
kontant avveckling

Antal aktier
och röster

Andel aktier
och röster

Enligt bilaga

 

 

 

 

 

 

 

 

DELSUMMA B

154 442 528

4,20 %

Information om de kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster

Andel aktier
och röster via
finansiella instrument

Total andel

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs & Co. LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Bank USA

 

 

 

Goldman Sachs Bank Europe SE

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

IMD Holdings LLC

 

 

 

United Capital Financial Partners, Inc.

 

 

 

United Capital Financial Advisers, LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Folio Financial, Inc.

 

 

 

Folio Investments Inc.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

The Goldman Sachs Trust Company, National Association

 

 

 

The Goldman Sachs Trust Company of Delaware

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GS Finance Corp.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International Bank

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GS Global Markets, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Murray Street Corporation

 

 

 

Sphere Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior Credito Privado

 

 

 

Sphere Fund

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

NNIP Holdings LLC

 

 

 

NNIP UK Holdings I Ltd

 

 

 

NNIP UK Holdings II Ltd

 

 

 

NNIP Holdings I B.V. / NNIP Holdings II B.V.

 

 

 

NN Investment Partners Holdings B.V.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

GSAMI Holdings I Ltd

 

 

 

GSAMI Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International

 

 

 

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 13.30 EET den 20 december 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents