Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 30.12.2022

2022-12-30 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
30.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

380 900

 10,11

3 852 536,87

CEUX

274 856

 10,11

2 778 536,79

TQEX

42 840

 10,11

 432 945,49

XSTO

267 591

 10,10

2 703 397,55

XCSE

33 813

 10,11

 341 978,65

Summa

1 000 000

 10,11

10 109 395,35

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,1378 och DKK till EUR 7,4362

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 7 140 310 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents