Economic Outlook 2023 1

Nordeas konjunkturrapport: Vågspel

Pressmeddelande | 2023-01-25 09:00

Centralbankernas åtstramningar sätter ekonomier på prov. Även om inflationstoppen är nära och energipriserna har kommit ned blir omställningen kännbar. Efter flera år av expansiv ekonomisk politik har hushåll och företag blivit mycket räntekänsliga.

– Ljusglimtar ger falska förhoppningar i närtid. Räntan fortsätter upp samtidigt som svenska hushåll, företag och kommuner pressas av höga kostnader. Inhemsk ekonomi bromsar in påtagligt och 2023 är ett förlorat år, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hökaktiga tongångar från den Europeiska centralbanken, ECB, riskerar att tvinga Riksbanken att höja räntan mer än vad som är önskvärt ur ett svenskt perspektiv. Dilemmat är å ena sidan en svag krona som driver på inflationen och å andra sidan en skör bostadsmarknad.

– Riksbanken har målat in sig i ett hörn där vi nu ser konsekvenserna av många år av en penningpolitik som har varit dåligt anpassad för inhemska förhållanden. De snabba räntehöjningarna för att dämpa inflationstrycket utmanar skuldsatta hushåll och bostadsmarknaden. Vi räknar med att bostadspriserna faller med 20 procent från topp till botten, men det finns en risk att priserna faller mer än så. Det är en balansakt för Riksbanken att undvika en större nedgång och som även påverkar övriga ekonomin, säger Annika Winsth.

Kina agerar global motor, om än från en låg nivå. Kinesiska hushåll har en god buffert och ett uppdämt konsumtionsbehov efter närmare tre år med strikta restriktioner. Både den amerikanska och europeiska ekonomin bromsar däremot in av liknande skäl som i Sverige. Lägre tillväxt i omvärlden påverkar svensk exportindustri negativt.

– Industrin gör sitt yttersta för att behålla sin personal och arbetsmarknaden har hittills varit förvånansvärt motståndskraftig. Inhemska sektorer pressas däremot av vikande efterfrågan inte minst från hushållen och arbetslösheten stiger till 8,5 procent mot slutet av året. Parterna på arbetsmarknaden agerar ansvarsfullt, men den höga inflationen gör kommande avtalsrörelse svår, säger Annika Winsth. 

Sverige, nyckeltal

 

2020

2021

2022P

2023P

2024P

BNP, %

 

-2,2

5,1

2,9

-2,0

0,8

BNP, kalenderkorrigerad, %

 

-2,4

4,9

2,9

-1,8

0,8

Arbetslöshet (AKU), %

 

8,5

8,8

7,4

8,0

8,6

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

 

0,5

2,4

7,7

5,4

1,4

Offentligt finansiellt sparande, % av BNP

 

-2,8

-0,1

0,8

0,1

-0,3

Läs hela rapporten här

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, +46 70 612 59 59
Hugo Laigar, presskommunikatör, +46 73 574 58 08

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook
Pressmeddelanden