ECB godkänner Nordeas ansökan om aktieåterköp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-03-03 14:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
3 mars 2023, kl. 15.00 EET

Nordea har erhållit godkännande från Europeiska centralbanken (ECB) avseende ytterligare återköp av aktier till ett värde av 1,0 md euro. Ett återköpsprogram väntas starta efter den ordinarie bolagsstämman 2023.

Nordeas ansökan om ytterligare återköp av egna aktier upp till ett värde av 1,0 md euro har godkänts av ECB. Ett nytt återköpsprogram väntas starta efter den ordinarie bolagsstämman 2023, som hålls den 23 mars 2023. Nordeas pågående program för återköp av egna aktier upp till ett värde av 1,5 md euro inleddes den 20 juli 2022 och ska vara slutfört i mars 2023.

Nordea verkställer en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy. 

Om återköpsprogrammet hade varit på plats den 31 december 2022, skulle det ha inneburit en minskning av koncernens kärnprimärkapitalrelation med omkring 70 punkter.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 15.00 EET den 3 mars 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.