Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 13.03.2023

2023-03-13 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
13.03.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.03.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

360 651

10,89

3 929 076,25

CEUX

382 933

10,91

4 177 920,24

TQEX

53 037

10,92

 579 184,31

XSTO

351 079

10,93

3 835 978,05

XCSE

52 296

10,92

 571 062,85

Summa

1 199 996

10,91

13 093 221,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3849 och DKK till EUR 7,4444

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 21 062 441 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents