Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 16.03.2023

2023-03-16 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
16.03.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 16.03.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

390 439

10,35

4 041 551,22

CEUX

374 690

10,37

3 883 842,64

TQEX

52 387

10,37

 543 459,54

XSTO

339 416

10,38

3 523 215,58

XCSE

53 064

10,37

 550 258,63

Summa

1 209 996

10,37

12 542 327,61

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,1675 och DKK till EUR 7,4476

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 24 602 431 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents